Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego

Informujemy że jako podmiot upoważniony Ministra Sportu i Turystyki w zakresie przeprowadzania egzaminu na Patent Jachtowego Sternika Morskiego

Ogłaszamy egzamin na Patent Jachtowego Sternika Morskiego w dniu 27.10.2017 o godzinie 9.00 w OSiR Wyspiarz ul. Jachtowa 1, 72-600 Świnoujście

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 533 888 330

zgłoszenia na adres email henryk@brav.pl

zgłoszenie powinno zwierać

  1. Imię i Nazwisko
  2. Miejsce i datę urodzenia
  3. Adres zamieszkania
  4. Numer kontaktowy

zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia egzaminu.

Ilość wolnych miejsc 10

Zgoda poniżej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Lumen Henryk Miszczyk ul. Galenowa 7/2 25-705 Kielce posiadający NIP 9591379242. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 460) w celu przeprowadzania egzaminu. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uzyskania patentu. Osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.